Turistická útulňa

Ako má vyzerať turistická útulňa na Slovensku?

Ak si podobne ako my absolvoval dlhší horský prechod, vieš, že voľne dostupné útulne sú darom z nebies. A stráviť v nich noc v obklopení divokej prírody? Na nezaplatenie. Naším zámerom je vytvoriť nové priestory pre spojenie človeka s prírodou. Šetrne, s čo najmenším negatívnym dopadom na okolie. A s ohľadom na našu históriu a tradície.

Ako by to mohlo vyzerať?

Veríme v kvalitnú architektúru. Takú, ktorá je ekologická a zodpovedná počas stavby aj údržby útulne a pôsobí v prostredí harmonicky - necháva vyniknúť prírodu ako takú. Preto sme sa rozhodli prizvať do projektu turistických útulní kvalitných architektov, aby sme získali poctivé návrhy!

Ak máš ako turista postrehy, ktoré by mali podľa teba architekti v návrhoch zohľadniť, napíš nám.

Realizácia projektu

V prvom kroku sme zorganizovali kampaň na StartLabe, podporou ktorej ste nám pomohli vyzbierať neuveriteľných 61 038 €.

Vypísali sme architektonickú súťaž, do ktorej sa prihlásilo viac ako 100 uchádzačov. Vybrali sme 3 finálne tímy, ktorým sme odovzdali zadanie. Aktuálne pracujú na príprave prvých návrhov.

Podarilo sa nám uzavrieť aj výber 3 lokalít, kde budú útulne stáť:

 1. Mihalinová (Malé Karpaty) - na trase Cesty SNP (mapa),
 2. Tŕstie (Muránska Planina) - na diaľkovej trase Chodník Márie Széchy (mapa),
 3. Kloptáň (Volovské vrchy) - na trase Cesty SNP (mapa).

Okrem toho sme v štádiu riešenia rekonštrukcie Ramža, ktorá leží na Ceste SNP v Nízkych Tatrách.


Vďaka vašej podpore, ďalej:

 • vytvoríme online správcu slovenských útulní,
 • pomôžeme s opravou 4 existujúcich útulní,
 • 10 útulniam darujeme základné vybavenie / náradie,
 • jednu útulňu sami postavíme,
 • ďalšie dva návrhy darujeme slovenským samosprávam alebo organizáciám.

Ak chceš projekt podporiť, môžeš tak spraviť zapojením sa do niektorej z brigád alebo finančným darom. Ten môžeš poslať na účet KST Hikemates SK2411000000002940083458 (v platbe uveď, že ide o dar na útulne).

Pre architektov

Našim cieľom je získať 3 kvalitné návrhy turistických útulní a následne ich zrealizovať. Spomedzi prihlásených uchádzačov vyberieme troch, z ktorých každý bude mať za úlohu vypracovať ideový zámer a následne projektovú dokumentáciu jednej turistickej útulne.


Anotácia

Požadujeme návrhy turistických útulní, ktoré poskytnú turistom úkryt pred zlým počasím a nocľah pri prekonávaní viacdňových túr.

Útulne budú umiestnené v bezprostrednej blízkosti turistických chodníkov v národných parkoch a chránených krajinných oblastiach v rôznych lokalitách na Slovensku. Podstatné je, aby bolo možné návrh s minimálnymi obmenami postaviť kdekoľvek. Už dnes rokujeme o spolupráci s Národným parkom Muránska planina a CHKO Cerová vrchovina. Sme v jednaní o možnostiach výstavby až 3 útulní na ich území. Naším zámerom je, aby ľudia objavili nové a menej známe lokality. Blízkosť regiónu Gemer navyše podporuje myšlienku rozvoja miestneho turizmu v tomto kúte Slovenska, ktorý si zaslúži pozornosť.


Termíny

 • 1.Vyhlásenie výzvy

  Zahájenie výberového konania bolo zverejnené dňa 16. marca 2021 na sociálnych sieťach Hikemates s.r.o. a madebythe: s.r.o.

 • 2.Prijímanie žiadosti od uchádzačov

  Deadline prijímania prihlášok od uchádzačov je 15. apríl 2021 do 14:00. Prihlášky musia byť zaslané v elektronickej podobe na info@hikemates.com, ako je uvedené v súťažných podmienkach.

 • 3.Hodnotiace zasadnutie panelu odborníkov

  Po prijatí prihlášok vyberie panel odborníkov troch vybraných uchádzačov na základe hodnotiacich kritérií, ktoré sú súčasťou súťažných podmienok.

 • 4.Vyhlásenie výsledkov výberového konania

  Predpokladaný deň zverejnenia výsledkov výberového konania je 30. apríl 2021. Výsledky budú zverejnené prostredníctvom webovej stránky turistickeutulne.sk. Traja vybraní uchádzači budú oslovení objednávateľom za účelom uzatvorenia zmluvy o dielo.

 • 5.Uzatvorenie zmluvy o dielo s vybraným uchádzačom

  Najneskôr 21. mája 2021 uzavrie objednávateľ s vybraným uchádzačom zmluvu o dielo, na základe ktorej vypracuje vybraný uchádzač ideový zámer a následne projektovú dokumentáciu jednej turistickej útulne.

 • 6.Vypracovanie ideového zámeru - práve prebieha

  Vybraný uchádzač vypracuje ideový zámer jednej turistickej útulne a tento najneskôr dňa 21. júna. 2021 predloží objednávateľovi.

 • 7.Konzultácia s panelom odborníkov

  Po predložení ideového zámeru sa vybraný uchádzač osobne alebo prostredníctvom video konferenčného hovoru zúčastní, v časovom rozmedzí od 21. do 25. júna. 2021, konzultácie s panelom odborníkov.

 • 8.Odovzdanie projektovej dokumentácie

  Po konzultácii, najneskôr do dňa 21. júla. 2021 odovzdá vybraný uchádzač objednávateľovi projektovú dokumentáciu obsahujúcu ideový zámer rozpracovaný do projektovej dokumentácie.

  Finálne návrhy budú prezentované na webe turistickeutulne.sk, na sociálnych sieťach Hikemates a madebythe:


Vybraní uchádzači

Hodnotiace zasadnutie poroty prebehlo prostredníctvom online konferenčného hovoru dňa 28. apríla 2021. V súlade so súťažnými podmienkami vybrala porota 3 účastníkov, ktorí postupujú do 2. etapy súťaže:

 • Ing. arch. Darina Bartková (zástupca), MgA. Vít Šimek, Ing. arch. Martina Kubešová,
 • Ing. arch. Lukáš Lečko (zástupca), Ing. arch. Ľubomíra Blašková
 • Matthias Arnould (zástupca), Robert Provazník, Michaela Vatraľová.

Zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty je verejne dostupná na tomto odkaze.


Odmeny pre vybraných uchádzačov

Každý z vybraných uchádzačov získa za zhotovenie diela sumu 2 400 € vrátane DPH.

Objednávateľ vyplatí odmenu vybranému uchádzačovi v dvoch splátkach:

 • prvá časť odmeny v sume 1 200 € vrátane DPH za vypracovanie a odovzdanie ideového zámeru;
 • druhá časť odmeny v sume 1 200 € vrátane DPH za vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentácie.


Kontakt

V prípade otázok sa na nás môžete obrátiť telefonicky na +421 949 620 702 alebo mailom na info@hikemates.com

Panel odborníkov

Ing. arch. Josef Mádr Autorizovaný architekt ČKA, vedoucí ateliéru FA ČVUT v Praze

Ve své odborné praxi jsem navrhoval a realizoval stovky zakázek rozmanitých oborů architektury a nejrůznějšího rozsahu od nábytku a interiéru bytů přes rodinné domy, rekonstrukce, památkově chráněné objekty, občanské stavby, úřady až po logistické haly a specializované továrny.

V pedagogické práci preferuji výuku architektury jako řemesla, které je dobré umět, a proto se zaměřujeme na rukodělnou činnost studentů, kterou uskutečňujeme převážně o letních prázdninách, kdy studenti vlastními silami realizují své návrhy. Získávají tak okamžitou zpětnou vazbu do svého profesního vývoje (plovárna Plzeň 2015, říční lázně Mnichovo Hradiště 2016, schodiště 2016, pokoje 2016, průchod mezi NTK a FA ČVUT Praha 2017, lávka do Krkonoš 2018, vyhlídka Džbán Praha 2018, útulny do Krkonoš 2019, Kubikula Praha 2019, vodní prvek Radost ležet Praha 2020).

Z vlastní praxe jsem v roce 2020 navrhl a realizoval útulnu na Velké Deštné v Orlických horách.

Ing. arch. Josef Mádr

MArch Samuel Netočný Architekt

Samuel pochádza z Popradu, štúdia strávil v Brne, Brightone a vo Viedni a usadil sa v Hornom Rakúsku na sútoku riek Veľká a Malá Rodl. Dlhodobo spolupracuje s ateliérom Riepl Riepl Architekten v Linzi, kde sa hlavne venujú školským a univerzitným stavbám. Srdcovou záležitosťou je drobná architektúra v krajine, ktorá vie byť omnoho radikálnejšia a komplexnejšia ako veľké domy.

Kaplnka Vzkriesenia pri Poprade postavená podľa Samueloveho návrhu sa stala obľúbeným miestom výletov a meditácií. Odbornou verejnosťou bola ocenená Cenou ARCH, nomináciou na Cenu Dušana Jurkoviča a na Mies van der Rohe Award.

MArch Samuel Netočný

Ing. Ján Šmídt Riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina

Okrem profesionálnej ochrany prírody v Slovenskom krase a na Muránskej planine vo funkcii lesníka sa v minulosti venoval aj vyhotovovaniu dokumentácie ochrany prírody pre pozemkové úpravy a geografickým informačným systémom. V rokoch 2018 a 2019 bol výkonným riaditeľom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer.

Ing. Ján Šmídt

Ing. arch. Marián Lucký Autorizovaný architekt SKA, vedúci architekt v Lucký architects

V roku 2012 založil so spolužiakmi ateliér 2021 architekti venujúci sa prevažne verejným priestorom, intervenciám v krajine a organizácií architektonických súťaži.

Počas svojej profesnej praxe pracoval na zadaniach rôznej mierky priestorov a typológie stavieb. Veľmi rád sa zúčastňuje workshopov rozmanitých tém, v niekoľkých vlastnoručne zmajstroval objekt drobnej architektúry. Aktívne sa zapája do architektonických, urbanistických a krajinárskych súťaži o návrh, v mnohých získal ocenenie.

Je držiteľom ceny CEZAAR v kategórii exteriér za projekt lávky na Straníku (2016, s 2021 architekti a LABAK), Národnej ceny za experimentálny dizajn za číselník na Balustráde v Žiline (2016, s 2021 architekti a M. Benčík) a získal nomináciu Mies van der Rohe Award za projekt Protestného stupienka v Prahe (2018, s 2021 architekti).

Ing. arch. Marián Lucký

Patrik Pajta Predseda najväčšieho turistíckého klubu na Slovensku KST Hikemates

V horách som doma. Strávil som v nich tisícky hodín. Prešiel som Zimnú cestu hrdinov SNP a na útulniach som prespal desiatky nocí.

Patrik Pajta

Kto stojí za projektom útulní?

Hikemates
madebythe:

V Hikemates spájame hory a ľudí. Vedieme najväčší turistický klub na Slovensku. Do projektu sme sa pustili spolu s našimi priateľmi z madebythe: Bláznami do papiera, ktorí chcú zmeniť Slovensko k lepšiemu.

Spoločne prinášame limitované kolekcie ilustrácii Poustr, ktoré spájajú šikovnosť lokálnych dizajnérov a krásy našej prírody.

Oficiálnym objednávateľom - vyhlasovateľom výberového konania je občianske združenie:
KST Hikemates, so sídlom: Dunajská 7614/8, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 52 605 434, registrované pod č.: VVS/1-900/90-57154.


Projekt je realizovaný pod záštitou

Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo dopravy SR

Projekt ďalej podporili

Národný park Muránska planina
CHKO Cerová vrchovina
KST
SKA
ARCHINFO

Máte záujem podieľať sa na realizácii projektu? Kontaktujte nás.
pato@hikemates.com alebo +421 949 620 702

Často kladené otázky

Tieto ohavy do hôr nepatria!

Útulne na fotkách sú zo Slovinska a Česka. Architektonické koncepty tých našich budú hotové až v lete, takže aj tvrdenie “tieto ohavy do hôr nepatria” musí počkať minimálne do leta. Samotná estetika návrhov bude určite otázkou vkusu - rovnako ako pri tých na obrázkoch - avšak odborné zloženie poroty a profesionalita a skúsenosti architektov, ktorí na nich budú pracovať, sú už objektívnym a nespochybniteľným faktorom. Ak máš ako turista postrehy, ktoré by mali architekti podľa teba zapracovať, napíš nám ich.

Do hôr patrí predsa iba tradičná architektúra!

Útulne na fotografiách vznikli pre iné miesta, iné hory a iné krajiny. Dokážeme vytvoriť niečo autenticky slovenské, inšpirované minulosťou, no stvorené pre súčastnosť. Architekt Igor Krpelán rád hovorí: predstavme si, ako by to postavili starí majstri s tými vedomosťami a možnosťami, čo máme dnes. Mnohé riešenia minulosti boli z núdze, nie zámeru.

Prečo radšej neopravíte tie súčasné?

Vrámci nášho projektu podporíme komplexnú rekonštrukciu minimálne jednej (pravdepodobne ale viacerých) útulní. Už teraz komunikujeme s organizáciami, oddielmi KST a dobrovoľníkmi, ktorí rôzne útulne na Slovensku opravujú a udržujú. Chceme podporiť najmä ľudí, ktorí už niečo robia a podať im spoločne pomocnú ruku.

Prečo radšej neprerobíte staré senníky a salaše na útulne?

Často sú to čierne stavby stavané s iným účelom, bez potrebných povolení, jasných vlastníckych práv a bez možnosti zabezpečenia bezpečnosti. Rozhodli sme sa touto cestou nevydať. To však nebráni tebe prísť s projektom ich opráv a údržby. Radi ťa v tom podporíme.

Toľko peňazí? Zas ide niekomu o biznis!

Máte pravdu, niekomu ide o biznis. Ale v opačnom zmysle, ako vám práve napadlo. madebythe: a aj Hikemates do projektu vložili svoj čas a svoje produkty, ktoré môžete získať na kampani na Startlabe. Zriekli sa zisku, ktorý by predajom týchto produktov získali a všetko vložili do tejto myšlienky. Okrem toho už len samotným predajom plagátov prispeli viac ako 22 000 € na iné zmysluplné projekty, ako je napríklad múzeum nosičstva a iné. Takže áno, ide o biznis. Ide o biznis, ako ho chápeme my. O férový prístup, kde potom, ako niečo získaš, chceš dať niečo naspäť.

V záplave nenávisti a zla sa niekedy na všetko pozeráme očami, kto ide zas koho okradnúť alebo oklamať. Je to však veľmi únavné. My to robíme preto, lebo tomu veríme. Preto do toho dávame veľa nášho času a aj našich peňazí. A okrem nás tomu verí už takmer 1000 ľudí, ktorí nás finančne podporili.