Zrekonštruované útulne

V roku 2021 sa nám s podporou dobrovoľníkov a s financiami získanými zo Startlab kampane podarilo zrekonštruovať nasledovné útulne:

Rekonštrukcia dolného senníka pod Krstou horou

Rekonštrukcia dolného senníka pod Krstou horou

Renovácia senníkov pod Krstou (v mapách tlstou) horou s dobrovoľníkmi z OZ Sloboda pohybu podčiarkuje nenahraditeľnú klasickú ľudovú architektúru Slovenska. Návrh na rekonštrukciu sme dostali od Maňa Hubu, ktorý je nestorom dreveničiarskeho hnutia. Garantom renovácie z pohľadu autentických postupov bol mladší z Hubovcov, Jakub. Do renovácie sa zapojilo množstvo miestnych dobrovoľníkov, s ktorými nás prepojilo Občianske združenie Černovský chotár. Všetkým zúčastneným patrí veľké poďakovanie.

Prvá rekonštrukcia financovaná z kampane, prebiehala od 17.6. do 20.6. 2021. S vašou finančnou podporou sme mohli zabezpečiť materiál v podobe drevených šindľov, ktoré senníku vdýchli celkom nový život. Odstránili sa staré plechy zo strechy, stien a taktiež z ruín neďalekého senníka, ktorý sa už zrútil. Pod plechmi sa nachádzali staré šindle, ktoré boli najmä v okrajových častiach senníka celkom spráchnivené. Vyčistila sa podlaha aj bezprostredné okolie senníka a postupne sa začali vymieňať zhnité časti krovu, ktorý sa spevnil.

Zachovanie pôvodnej technológie znamenalo uchytenie latovania drevenými kolíkmi, ktoré sa vyrábali z dubového dreva ručne. Šindle zo smrekového dreva sa tiež otesávali, aby sa dali použiť na skosenie strechy. Keď šindle pokryli strechu senníka, napokon sa na západnom štíte vyrobil tradičný poklop. Na jeho zavesenie boli využité originálne háky, ktoré sa našli počas vykopávok v okolí senníka. Približne 120 ročný senník bol zubom času výrazne poklesnutý a aby sa dostal späť do roviny, vymenilo sa základové brvno a celá konštrukcia bola podložená kameňmi. Do interiéru bolo uložené seno a stenu zdobili drevené sánky. Na záver bola okolo senníka odkopaná hlina a vytvorené jarky pre stekajúcu dažďovú vodu, aby nenarušila základy. Okolie senníka bolo pokosené a na mieste bol vyrobený aj rebrík a drevený turistický smerovník.

Rekonštrukcia senníka pod Krstou horou

Rekonštrukcia horného senníka pod Krstou horou

Druhá rekonštrukcia útulní na Slovensku zahŕňala výmenu zrubov na hornom senníku pod Krstou horou. V spolupráci s dobrovoľníkmi z OZ Sloboda pohybu sme 27.-28.8.2021 zorganizovali tesársku brigádu na senníku, ktorý už počas prvej rekonštrukcie prešiel počiatočnou fázou opráv. Rozsiahla plocha v okolí senníka bola vyčistená, základy konštrukcie boli odkopané od hliny a celá strecha bola provizórne zakrytá plechmi. Šindľovanie strechy tohto objektu je naplánované na jar 2022.

Konštrukcia horného štálu bola výrazne poškodená hnilobou a bez rekonštrukcie by sa mohla zrútiť. Na mieste boli vyrobené drevené kozy, ktoré slúžili n podopretie jednotlivých zrubov. Následne bola konštrukcia za pomoci malého hydraulického hevera zdvihnutá a prehnité zruby postupne vymieňané za nové.

Nové zruby sa vytesávali zo smreku, ktorý rozmermi zodpovedal starým brvnám. Vyrúbaný smrek bolo potrebné odvetviť, odkôrniť a následne vytesať do guľatiny identické zámky podľa vzoru na starom prehnitom zrube.

Po výmene všetkých poškodených zrubov za nové, boli základy štálu vypodložené skalami, aby konštrukcia opakovane nevlhla od zeme. Na záver bol na mieste vyrobený aj drevený rebrík, pre uľahčenie prístupu turistom do útulne. Na jar je naplánovaná rekonštrukcia štítov a strechy senníka, ktorá bude pokrytá šindľami.

Rekonštrukcia prístrešku na Hiadeľskom sedle

Rekonštrukcia prístrešku na Hiadeľskom sedle

V spolupráci s NAPANTom a dobrovoľníkmi z OZ Sloboda pohybu sme zorganizoval tretiu rekonštrukciu podporenú úspešnou kampaňou na záchranu útulní na Slovensku. Rekonštrukcia turistického prístrešku v Hiadeľskom sedle prebiehala 17.8.-20.8. 2021.

Najskôr bolo potrebné k prístrešku vyviezť a nanosiť množstvo materiálu v podobe šindľa z červeného smreku a latovania, ktoré bolo financované z kampane na StartLabe. Po strhnutí starých šindľov a latovania, boli upevnené nové laty a prvý rad šindľov z južnej strany.

Strechu vrátane vikieru postupne pokryli tri vrstvy kratších štiepaných šindľov. Jednotlivé šindle sa natĺkali kladivom a klincami na jednej strane, kým na strane druhej urýchľovala prácu elektrocentrála.

Zrekonštruovaná strecha na Hiadeľskom sedle by mala vydržať 40 až 50 rokov. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorý tento projekt podporili a spoločne kooperovali na dobrej myšlienke.

Podpor nás

Ak chceš projekt podporiť, môžeš tak spraviť zapojením sa do niektorej z brigád alebo finančným darom. Ten môžeš poslať na účet KST Hikemates SK2411000000002940083458 (v platbe uveď, že ide o dar na útulne).